Wie komen in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Elke persoonlijke situatie staat op zichzelf, geen twee situaties zijn hetzelfde. Toch is er een aantal uitgangspunten te noemen. De regeling kan van toepassing zijn voor mensen die:

  1. schade door aardbevingen hebben ondervonden of in de versterkingsoperatie vallen en:
  2. een aantoonbaar medisch/psychisch/sociaal probleem hebben en snel geholpen moeten worden, en:
  3. door persoonlijke omstandigheden op korte termijn in ernstige financiële problemen komen/failliet dreigen te gaan.

Indien u niet aan een combinatie van deze drie uitgangspunten voldoet, zijn verdere stappen richting de Commissie Bijzondere Situaties niet zinvol. Wel kunt u dan mogelijk een beroep doen op één van de andere voorliggende regelingen. Een voorliggende regeling betekent dat u kosten of ondersteuning mogelijk op een andere manier vergoed kunt krijgen.

Kom ik in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij de Commissie Bijzondere Situaties? Beantwoordt u voor uzelf dan eerst de volgende vragen:

Schade aan woning/gebouw

1.  Heeft u schade aan uw woning/gebouw, veroorzaakt door de aardbevingen in uw gebied of valt uw woning in de versterkingsoperatie?
2.  Bent u op de hoogte van de schaderegelingen die betrekking hebben op de aardbevingen ?
3.  Heeft u op basis van (één van) deze regelingen al een vergoeding of hulp aangevraagd?

Medische, psychische en/of sociale problemen

4.  Ondervindt u medische, psychische en/of sociale problemen, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
5.  Bent u hiervoor bij uw huisarts of een andere hulpverlener geweest?

Financiële problemen

6.  Bent u in (ernstige) financiële problemen geraakt, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
7.  Heeft u daarvoor financiële hulp of de sociale dienst ingeschakeld?

Als u deze vragen vrijwel allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden en u blijft toch met ernstige problemen zitten, dan kunt u een beroep doen op de regeling Bijzondere Situaties. Hier leest u hoe u een aanvraag indient.