Wie komen in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Elke persoonlijke situatie staat op zichzelf, geen twee situaties zijn hetzelfde. Toch is er een aantal uitgangspunten te noemen. De regeling kan van toepassing zijn voor mensen die:

  1. schade door aardbevingen/gasopslag hebben ondervonden of in de versterkingsoperatie vallen en:
  2. een aantoonbaar medisch/psychisch probleem hebben en snel geholpen moeten worden, en:
  3. door persoonlijke omstandigheden op korte termijn in ernstige financiële problemen komen of dreigen te komen.

Indien u niet aan een combinatie van deze drie uitgangspunten voldoet, zijn verdere stappen richting de Commissie Bijzondere Situaties niet zinvol. Wel kunt u dan mogelijk een beroep doen op één van de andere voorliggende regelingen. Een voorliggende regeling betekent dat u kosten of ondersteuning mogelijk op een andere manier vergoed kunt krijgen.

Kom ik in aanmerking voor de regeling Bijzondere Situaties?

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij de Commissie Bijzondere Situaties? Beantwoordt u voor uzelf dan eerst de volgende vragen:

Schade aan woning/gebouw

1.  Heeft u schade aan uw woning/gebouw, veroorzaakt door de aardbevingen/gasopslag in uw gebied of valt uw woning in de versterkingsoperatie?
2.  Bent u op de hoogte van de schaderegelingen die betrekking hebben op de aardbevingen/gasopslag?
3.  Heeft u op basis van (één van) deze regelingen al een vergoeding of hulp aangevraagd?

Medische en/of psychische problemen

4.  Ondervindt u medische en/of psychische problemen, als gevolg van de aardbevingen/gasopslag in uw gebied?
5.  Bent u hiervoor bij uw huisarts of een andere hulpverlener geweest?

Financiële problemen

6.  Bent u in (ernstige) financiële problemen geraakt als gevolg van de aardbevingen/gasopslag in uw gebied of dreigt u daarin te raken?
7.  Heeft u daarvoor financiële hulp of de sociale dienst ingeschakeld?

Als u deze vragen vrijwel allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden en u blijft toch met ernstige problemen zitten, dan kunt u een beroep doen op de regeling Bijzondere Situaties. Hier leest u hoe u een aanvraag indient.