Vangnet Bijzondere Situaties

Mask group

Problemen als gevolg van gaswinning

 

Aardbevingen door gaswinning en effecten van gasopslag kunnen grote gevolgen hebben. Bij sommige inwoners in het gaswinningsgebied zijn hierdoor meerdere problemen ontstaan, die de bestaande regelingen niet kunnen oplossen. Het gaat om bijzondere situaties, waar mensen zelf niet uit komen en waarbij vaak dringend hulp nodig is. Voor deze schrijnende situaties bestaat sinds 2014 de Regeling Bijzondere Situaties. Het onafhankelijk Vangnet Bijzondere Situaties voert die regeling uit. Drie commissieleden staan aan het hoofd van dit vangnet om mensen in bijzondere situaties te kunnen helpen.

Uiteenlopende oplossingen

 

De medewerkers van het Vangnet Bijzondere Situaties beoordelen aanvragen en adviseren, samen mét de inwoner, welke extra hulp nodig is. Die oplossing kan heel divers zijn: van praktische hulp tot een financiële vergoeding. Het doel is altijd om een maatwerk oplossing te vinden waarmee mensen zelf weer verder kunnen. Het vangnet werkt volledig onafhankelijk en kan daardoor hulp bieden buiten de kaders van bestaande regelgeving en organisaties.

Voor wie?

Het Vangnet Bijzonder Situaties is er voor particulieren met meerdere problemen bovenop elkaar. Het gaat dan om een combinatie van problemen met schade of versterking en medisch/psychisch/sociale én financiële problemen waar zij zelf niet meer uit komen.

Bent u verwijzer en kent u iemand die hulp nodig heeft vanuit het Vangnet Bijzondere Situaties?

© 2023 Vangnet Bijzondere Situaties – Powered by XSbyte