Waarom de regeling Bijzondere Situaties?

De aardbevingen in het Groninger gaswinningsgebied en de effecten van de gasopslag Norg hebben een grote impact op de bewoners. In meerdere opzichten. Omdat met de bestaande compensatieregelingen een aantal mensen ‘tussen wal en schip’ dreigde te raken, is voor deze bijzondere groep de regeling Bijzondere Situaties ingesteld. Deze regeling wordt ingezet om mensen in urgente bijzondere situaties snel te kunnen helpen.

Om de aanvragen voor deze regeling te beoordelen en daarin een besluit te nemen, is in maart 2014 de Commissie Bijzondere Situaties ingesteld. Deze commissie is sinds 1 september 2021 adviescommissie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en heeft een onafhankelijke status.

Zij vormen de Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere situaties wordt gevormd door een drietal onafhankelijk deskundigen:


Janny Vlietstra, voorzitter Commissie Bijzondere Situaties, toezichthouder ZINN, voorzitter Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland, lid Ledenraad VGZ, voorzitter Raad van Commissarissen Thialf, voorzitter SESAM-academie’

E-ten-brink-de-vries
Mevr. E. ten Brink-de Vries,
zelfstandig adviseur sociaal domein, wonen en arbeidsmarkt, voorzitter woningcorporatie Wold & Waard

Noor-van-Leeuwen
Mevr. E.I. van Leeuwen-Seelt, coördinator MVO-Alliantie Noord Nederland, lid Comité van Toezicht OP-EFRA (SNN) en lid adviescommissie Innovatiefonds Zorg & Welzijn

De werkwijze van de commissie

Geen enkele situatie is gelijk. Daarom behandelt de commissie elke aanvraag als een unieke, op zichzelf staande situatie. Wanneer een aanvraag voldoet aan de criteria, wordt gezocht naar een oplossing die in die specifieke situatie het meest constructief is. Dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij de verkoop van de woning, het regelen van vervangende woonruimte of een financiële tegemoetkoming. De hulp kan vele vormen aannemen. Uitgangspunt daarbij is altijd dat het de bewoners ook daadwerkelijk verder helpt, op korte maar zeker ook op de langere termijn. Zodat ze op eigen kracht weer verder kunnen. Hoe een aanvraag precies wordt behandeld, leest u hier.

Welke andere regelingen zijn er?

De regeling Bijzondere Situaties is een aanvulling op de bestaande regelingen. Deze (reeds bestaande) regelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  1. Schade herstellen
  2. Gebouwen versterken
  3. Investeren in huizen (verduurzamen)
  4. Waardedaling van huizen
  5. Immateriële schadevergoeding

Wilt u meer weten over deze regelingen? Op de websites van de Nationaal Coördinator Groningen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland leest u er alles over. Mocht u vastlopen in de afhandeling van schadeclaims, dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Deze neemt klachten en problemen op dit gebied in behandeling. U kunt de Nationale Ombudsman bereiken per telefoon (088 223 44 55) of online door het digitale contactformulier in te vullen.

Meer informatie

Hier vindt u meer (achtergrond)informatie over de regelingen en initiatieven rondom de gaswinning en aardbevingen in Groningen.

 

Instellingsbesluit Commissie Bijzondere Situaties

De Onafhankelijke Raadsman

De Nationaal Coördinator Groningen

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (www.snn.nl)