Waarom de regeling Bijzondere Situaties?

De aardbevingen in het Groninger gaswinningsgebied hebben een grote impact op de bewoners. In meerdere opzichten. Omdat met de bestaande compensatieregelingen een aantal mensen ‘tussen wal en schip’ dreigde te raken, is voor deze bijzondere groep de regeling Bijzondere Situaties ingesteld. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in 2014 de NAM verzocht hiervoor 15 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit geld wordt ingezet om mensen in urgente bijzondere situaties snel te kunnen helpen.

Om de aanvragen voor deze regeling te beoordelen en daarin een besluit te nemen, is in maart 2014 de Commissie Bijzondere Situaties ingesteld. Deze commissie heeft een onafhankelijke status.

Zij vormen de Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere situaties wordt gevormd door een viertal onafhankelijk deskundigen:


Janny Vlietstra, voorzitter Commissie Bijzondere Situaties, toezichthouder ZINN, voorzitter Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland, lid Ledenraad VGZ

E-ten-brink-de-vries
Mevr. E. ten Brink-de Vries,
zelfstandig adviseur sociaal domein, wonen en arbeidsmarkt

Noor-van-Leeuwen
Mevr. E.I. van Leeuwen-Seelt, coördinator MVO-Alliantie Noord Nederland, lid Comité van Toezicht OP-EFRA (SNN) en lid adviescommissie Innovatiefonds Zorg & Welzijn

De werkwijze van de commissie

Geen enkele situatie is gelijk. Daarom behandelt de commissie elke aanvraag als een unieke, op zichzelf staande situatie. Wanneer een aanvraag voldoet aan de criteria, wordt gezocht naar een oplossing die in die specifieke situatie het meest constructief is. Dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij de verkoop van de woning, het regelen van vervangende woonruimte, een financiële tegemoetkoming, het inschakelen van een financieel coach etc. De hulp kan vele vormen aannemen. Uitgangspunt daarbij is altijd dat het de bewoners ook daadwerkelijk verder helpt, op korte maar zeker ook op de langere termijn. Zodat ze op eigen kracht weer verder kunnen. Hoe een aanvraag precies wordt behandeld, leest u hier.

Welke andere regelingen zijn er?

De regeling Bijzondere Situaties is een aanvulling op de bestaande regelingen. Deze (reeds bestaande) regelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  1. Schade herstellen
  2. Gebouwen versterken
  3. Investeren in huizen (verduurzamen)
  4. Waardedaling van huizen

Wilt u meer weten over deze regelingen? Op deze site van de Nationaal Coördinator Groningen leest u er alles over. Mocht u vastlopen in de afhandeling van schadeclaims, dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Raadsman. Deze neemt klachten en problemen op dit gebied in behandeling. U kunt de Onafhankelijke Raadsman bereiken per telefoon (088 223 44 55) of per email (info@onafhankelijkeraadsman.nl).