Informatie en regelingenBehandeling van een aanmelding

Het Vangnet Bijzondere Situaties is er voor particulieren en micro MKB’ers (2-10 werknemers en maximaal € 2 miljoen omzet) die in het aardbevingsgebied wonen of ondernemen en te maken hebben (gehad) met erkende schade of versterking, medische of psychische problemen en bestaande of dreigende financiële problemen. Dit alles als gevolg van de aardbevingen of gasopslag.

Zijn deze criteria van toepassing? Dan is het mogelijk om een beroep te doen op het Vangnet Bijzondere Situaties. Na een vooronderzoek of iemand aan de basiscriteria voldoet, volgt een intake met een professional van het vangnet. Deze brengt samen met de inwoner de hele situatie in kaart. om te bekijken wat er nodig is in deze specifieke situatie. Het vangnet werkt volledig onafhankelijk en levert altijd maatwerk. Aanmelding gebeurt via een verwijzer.

Vangnet blijft nodig

Het Vangnet Bijzondere Situaties bestaat sinds 2014 en heeft sinds dat jaar zo’n 350 mensen geholpen. Het werk van het vangnet is in 2022 door de Rijksuniversiteit Groningen geëvalueerd en als zeer waardevol beoordeeld. Dat is ook zo benoemd in een brief aan de tweede kamer.

Wilt u meer weten over ons werk van de afgelopen jaren? Bekijk hier de jaarverslagen van 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023.

Andere regelingen

Via de links hieronder vindt u meer informatie over de regelingen en initiatieven rondom de gaswinning en aardbevingen in Groningen.

Wie vastloopt in de afhandeling van schadeclaims of versterking, kan terecht bij de Nationale Ombudsman. Deze neemt klachten en problemen op dit gebied in behandeling. De Nationale Ombudsman is te bereiken per telefoon (088 223 44 55) of online door het digitale contactformulier in te vullen.

Nationaal Coördinator Groningen voor informatie over versterking.

Instituut Mijnbouwschade Groningen voor informatie over schade.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor informatie over subsidies, die te maken hebben met de aardbevingen.


Werk van het
vangnet en privacy

Alle informatie van en voor het Vangnet Bijzondere Situaties wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De bescherming van deze gegevens is onder meer geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle commissieleden en deskundigen die werken binnen het Vangnet Bijzondere Situaties hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Persoonsgegevens worden verwerkt om te beoordelen of inwoners aan de criteria voldoen en om te kunnen adviseren over de extra hulp die nodig is. Dit conform de regeling Bijzondere Situaties en de door de commissie vastgestelde werkwijze.

Toestemming

Komt u in aanmerking voor hulp door het Vangnet Bijzondere Situaties? Dan vraagt uw contactpersoon toestemming uw informatie te mogen opvragen, verwerken en intern door te sturen. Voordat schriftelijke informatie aan de commissieleden wordt voorgelegd, krijgt u deze informatie eerst zelf te zien voor akkoord.

Nooit langer dan nodig

Het Vangnet Bijzondere Situaties bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan vereist is voor de gegevensverwerking of de regels van de Archiefwet. In de rapportages van medewerkers van het Vangnet Bijzondere Situaties is alleen algemene en anonieme informatie opgenomen. Deze informatie is nooit te herleiden naar een persoon.

Ook met de gegevens die voortkomen uit het bezoeken van / contact via deze website wordt zorgvuldig en volgens de AVG omgegaan. Alles hierover leest u in ons privacy statement website.

Inzage, wijziging, verwijderen

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten, zoals het vragen om inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@vangnetbijzonderesituaties.