Voor wie is het Vangnet Bijzondere Situaties?Voor welke inwoners is dit Vangnet bedoeld?

 

Het Vangnet Bijzondere Situaties is er voor inwoners en (micro) MKB’ers in het aardbevingsgebied, met een combinatie van problemen waar zij zelf niet meer uit komen of niet meer mee om kunnen gaan. Problemen met erkende schade of versterking en medische/psychische problemen én (dreigende) financiële problemen. 

Combinatie

 

Het Vangnet Bijzondere Situaties is er voor mensen in het aardbevingsgebied, met een combinatie van problemen waar zij zelf niet meer uit komen of niet meer mee om kunnen gaan. Problemen met erkende schade of versterking en medische of psychische problemen én (dreigende) financiële problemen. 

 

 

Verwijzers

Rechtstreekse aanmelding voor het vangnet door inwoners of ondernemers zelf  is niet mogelijk. Verwijzers kennen de schrijnende gevallen vaak van dichtbij en zijn bekend met de aanmeldingscriteria van het vangnet en of deze van toepassing zijn. Verwijzing kan via de gemeente (burgemeester of medewerkers in het aardbevingsdossier), via de Nationale Ombudsman of via een medisch of psychisch hulpverlener zoals een huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker of aardbevingscoach. 

Wanneer de hulpverlener inschat dat een inwoner of micro MKB’er (2-10 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 2 miljoen) in aanmerking komt voor het Vangnet Bijzonder Situaties, kan deze iemand doorverwijzen. De betrokkene moet het ermee eens zijn dat de verwijzing gebeurt. 

Criteria

Het Vangnet Bijzondere Situaties is er voor inwoners en micro MKB’ers  het aardbevingsgebied waarbij het volgende geldt:

  • Er is sprake van (bestaande of eerdere) erkende schade of versterking
  • De inwoner/onernemer ervaart medische of psychische problemen
  • Er zijn bestaande of dreigende financiële problemen
 

Zijn deze zaken van toepassing? Dan is mogelijk om een beroep te doen op het Vangnet Bijzondere Situaties. Een onafhankelijk professional vanuit het vangnet brengt dan met de inwoner de hele situatie in kaart. Samen bekijken ze wat er in deze specifieke situatie nodig is om ervoor te zorgen dat iemand zelf weer verder kan met zijn of haar leven. Het vangnet werkt volledig onafhankelijk en levert altijd maatwerk.