Informatie voor verwijzers

Hoe werkt een verwijzing?

Bent u professional op het gebied van medische, psychische of financiële hulpverlening? Of werkt u voor één van de overheden of andere partijen in het aardbevings- of gasopslaggebied? En komt u in aanraking met inwoners en ondernemers in het aardbevingsgebied die op meerdere gebieden vastlopen? Dan kunt u deze mensen mogelijk verwijzen naar het Vangnet Bijzondere Situaties. Bekijk hier de criteria waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor hulp vanuit het Vangnet Bijzondere Situaties.

Verwijzing naar het Vangnet Bijzondere Situaties is alleen zinvol voor particulieren en micro MKB’ers (2-10 werknemers en maximaal € 2 miljoen omzet) die vastlopen door een combinatie van problemen met erkende schade en/of versterking, medische/psychische én (dreigende) financiële problemen. Is er geen sprake van deze combinatie? Dan zijn er mogelijk andere regelingen beschikbaar voor vergoeding van kosten of vormen van ondersteuning.

Inwoners en (micro) MKB’ers kunnen zichzelf niet aanmelden bij het vangnet, omdat verwijzers de schrijnende gevallen vaak van dichtbij kennen en kunnen inschatten of de aanmeldingscriteria van toepassing zijn. Iemand verwijzen naar het vangnet kan via het formulier hieronder. De betrokkene moet het er zelf mee eens zijn dat die verwijzing gebeurt.

Twijfelt u of iemand in aanmerking komt? Neem dan vooral contact met ons op, dan kunnen we u verder helpen

Behandeling aanmelding

Wanneer een verwijzing binnenkomt, starten we met een vooronderzoek en nemen we binnen twee weken contact op met de verwijzer of met de inwoner of ondernemer. Als het vooronderzoek geen belemmerende gegevens oplevert (zoals niet erkende schade) volgt in de meeste gevallen een eerste bezoek van een casemanager. Dit bezoek is bedoeld voor een kennismaking en globale analyse van de situatie (intake). Op basis daarvan volgt het besluit of de aanmelding voldoet aan de criteria om verder in behandeling te worden genomen. Dit gebeurt zo snel mogelijk.

Komt iemand inderdaad in aanmerking, dan wordt de situatie verder in beeld gebracht met gesprekken en informatie. Het advies dat hieruit komt, wordt eerst afgestemd met degene waar het om gaat en daarna voorgelegd aan de commissie die aan het hoofd staat van het Vangnet Bijzondere Situaties. Een tussenoplossing in geval van nood is ook een mogelijkheid. Het Vangnet Bijzondere Situaties is volledig onafhankelijk en bepaalt zelf de vorm en omvang van de ondersteuning. Dat is altijd maatwerk. Na het advies van de commissie volgt nog een formele beschikking van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Heeft u vragen over verwijzing naar het Vangnet Bijzondere Situaties? Neem contact met ons op.

Uiteraard gaat het Vangnet Bijzondere Situaties zeer zorgvuldig om met gegevens, lees hier meer over ons privacy statement


Formulier voor verwijzing d
oen?

© 2023 Vangnet Bijzondere Situaties – Powered by XSbyte